Promo Rallye Condroz-Huy - Free child ski pass (limited to 2 free ski passes)